Škola skijanja i bordanja

ZA ČLANOVE KLUBA ORGANIZIRA NA SLJEMENU:

 

NAPOMENA:

Svi zainteresirani, molimo da ispune ovaj upitnik i pošalju ga na sskmaksimir@gmail.com

Svi programi su namijenjeni članovima kluba sa plaćenom klupskom članarinom za sezonu 2018/2019.

PRIJAVE na www.sskmaksimir.hr ili e‐mail: sskmaksimir@gmail.com

Programi za ostale korisnike koji nisu članovi kluba se provode u suradnji sa turističkom agencijom „Sve

za sport“ d.o.o., za sve programe vrijede opći Uvjeti agencije. Prijave: http://ski2go.eu/

 

PRIJAVA